Brev til interesserede

 

Bestyrelsen har ordet

 

Kære interessenter for udviklingsprojektet om et internationalt center for musikalsk scenekunst i Vestervig!

Allerførst tak for jeres interesse for projektet, og for jeres deltagelse i efterårets idéudviklingsmøde i Vestervig, faciliteret af oplevelsesøkonom Johanne Bugge. Bestyrelsen for TCMA er meget imponeret over det udviste engagement og de mange ideer, der kom op på mødet, såvel fra jer og som fra Johanne Bugge.

Efter vores formand Niels Windfeld Lunds sygdomsbetingede fratrædelse fra formandsposten i foreningen, er det lykkedes at danne en arbejdende bestyrelse med enkelte udskiftninger på pladserne og med Lars Steffensen, Vestervig, som formand. Bestyrelsens første vigtige opgave har været at afrapportere for udviklingsprojektet, hvilket også har fundet sted.

På grundlag af det foreliggende projekt agter bestyrelsen i den kommende tid:

  • at afprøve forretningsgrundlaget for et kunstnerisk center i form af koncerter og workshops i eksisterende lokaler på egnen

  • at øge markedsføringen af foreningen TCMA samt udvide medlemskredsen

  • fortsat at arbejde med opretholdelse og udvidelse af netværk for samarbejdspartnere

Herefter – når bestyrelsen vurderer, at projektet er modent hertil – vil der blive gået videre med en egentlig projekteringsfase.

Vi håber, at vi forsat må bevare kontakten til jer og orientere jer med nyhedsbreve.

På forhånd tak

Bestyrelsen for TCMA

Lars Steffensen, aktiv landmand, Vestervig
Michael Ruby, Leder af Doverodde Købmandsgård 
Otto Lægaard, konsulent, Vestervig
Hans Henrik Larsen, organist, Vestervig Kirke
Tine Fenger Thomsen, rektor Vestervig Kirkemusikskole