———

Ejerforhold og drift


 

Projektorganisation

TCMA er et udviklingsprojekt under Thy Selskab for Musikalsk Scenekunst, som havde stiftende generalforsamling 15. september 2016 på initiativ af Niels Windfeld Lund sammen med Vestervig Håndværker og Borgerforening og Vestervig Kirkemusikskole. Selskabets bestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som I samarbejde med bestyrelsen arbejder for at fundraise og udvikle TCMA mod sin realisering.

Ejerforhold

Den kommende projektperiode og kvalificering af forretningsplanen vil vise, hvordan ejerform og drift af TCMA vil udmønte sig. TCMA vil sandsynligvis blive en selvejende institution eller drevet som en fond.

Institutionen vil have en bestyrelse og en daglig ledelse med for eksempel en deltidsansat kunstnerisk manager og deltidsansat administrativ medarbejder. Det vil være medarbejdere, som har tæft for at skabe relationer, sælge og markedsføre TCMA over for de relevante målgrupper, fundraise, koordinere værtskabskorps og skabe en imødekommende atmosfære i centret.

Café og butik forventes i første omgang af blive betjent af TCMAs værter, som er frivillige, der indgår i en turnus, som det eksempelvis opleves på Bovbjerg Fur og Dronninglund Kunstcenter.

Indtægt og udgifter

Odin Teatret i Holstebro og Den Danske Scenekunst

Skole i Odsherred kan muligvis tjene som inspiration i forhold til, hvordan mixet af indtægtskilder kan se ud.

Mulige indtægtskilder:

 • Arbejdslegater fra kunstnere (workshops, seminarer)

 • Sponsorer/partnerskaber

 • Fonde

 • Entreindtægter til rundvisninger

 • Billetindtægter til workshops og forestillinger

 • Bespisning i café

 • Udlejning formidlings- og eventrum

 • Merchandise, souvenirs og varer i butik

 • Statsligt tilskud

Typiske omkostninger til være:

 • Personaleomkostninger

 • Markedsføringsomkostninger

 • Administrationsomkostninger

 • Forsikringer

 • Ejendomsskat

 • Vedligeholdelse

 • CODA afgift

 • Revision

 • Renter og afdrag på lån