———

Visionen for TCMA


 

Thy Centre for Musical Arts, TCMA er en visionær idé og et dybtfølt ønske om at skabe et unikt tilbud på verdensplan til professionelt udøvende musikere, instrumentbyggere, komponister, dansere, forskere m.fl. inden for musikalsk scenekunst. TCMA vil tilbyde smukke rammer for musikalsk eksperiment, forskning og formidling midt i den fantastiske sydthyske natur og kun et stenkast fra den unikke Nationalpark i Thy.

Unik på verdensplan

På TCMA er alt muligt, når det kommer til musikalsk scenekunst, og centret vil blive et sted, som ikke findes andre steder i verden. TCMA indeholder blandt andet værksteder, koncertsal, workshoprum, m.v. og vil skabe et inspirerende miljø for professionelle kunstnere fra hele verden.

TCMA vil ikke kun være en state-of-the-art legeplads for nogle af de bedste og mest kreative fagfolk inden for musikkens verden, men også et sted hvor et nysgerrigt publikum i alle aldre fra hele verden kan komme og ikke bare få en fornemmelse og forståelse af det hårde arbejde, som ligger bag de store forestillinger på scenen, men også kunne give umiddelbar respons til kunstnerne i deres bestræbelser på at skabe en stor musikalsk oplevelse for alle.

Synergier på mange niveauer

Projektet er ambitiøst anlagt, og centret vil give synergier på forskellig vis på et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. Her tænkes i særdeleshed på et tiltrængt fagligt bidrag til hele den klassiske og historiske musiks udfoldelse i det 21. århundrede, og på samspil til øvrige institutioner og kulturtilbud i Thy, turismeudvikling og ikke mindst øget aktivitet og vigtige arbejdspladser i Vestervig.


Formål


TCMA tilbyder et internationalt miljø, hvor alle de kreative kræfter, som ligger bag skabelsen af musikalsk scenekunst rundt om i verden mødes, det være sig instrumentbyggere, komponister, musikere, sangere, dansere, instruktører, akustikere, producenter og ikke mindst et nysgerrigt publikum, i et stort musikalsk værksted for at udforske nyt og gammelt i musikalsk scenekunst, lige fra oldtidens lurblæsere til vore dages elektronisk musik over syngespil, opera, ballet og moderne dans.

I dag uddanner musikkonservatorierne professionelle musikere, komponister komponere musik, instrumentbyggere bygger instrumenter, musikalske ensembler udforsker komponisters arbejde gennem brug af instrumenter, scenografer udtænker scenogafi og endelig viser koncertsale og operahuse resultaterne af alle disse menneskers og institutioners hårde arbejde.

Der er behov for et miljø, der bringer alle disse forskellige fagfolk sammen i et dynamisk innovationsmiljø, som man også kender det fra andre sektorer. Innovationsmiljøet skal muliggøre musikalsk scenekunst, både ved at grave i musikhistorien og bringe glemte musikalske traditioner frem i lyset og eksperimentere med gammelt og nyt materiale og dermed udvikle nye former for praksis og samarbejde, for at omdefinere og finjustere genrer og formater som grundlag for fremtidens musikalske scenekunst.

TCMA bliver en fysisk platform for, at forskellige fagfolk kan udvikle ny musikalsk spændende scenekunst.

TCMA vil tilbyde et miljø, der samler alle de forskellige kompetencer, der gør det muligt at opleve musikalsk kunst på scenen, instrumentbyggere, komponister, musikere, sangere, dansere, instruktører, producenter og ikke mindst et nysgerrigt publikum, som sammen vil give plads til både nyt og gammelt musikalsk scenekunst i et stort musikalsk værksted. De vil ikke bare diskutere traditioner og konventioner, men også eksperimentere med værktøj, instrumenter, stemmer, teknikker, omdefinere og finjustere klassiske sceneformater, men også udvikle ny praksis på kryds og tværs af faggrupper. På TCMA er alt muligt, når det kommer til musikalsk scenekunst.

TCMA vil blive et af de få steder i verden, hvor der er specifik fokus på tværfaglige innovationsprocesser, eksperiment, formidling og forskning inden for musikalsk scenekunst på internationalt niveau.

TCMA er et yderst vigtigt bidrag til den klassiske og historiske musiks relevans, nyfortolkning og formidling for de kommende generationer af musikere og publikummer.


Hovedformålet


TCMA ønsker at være en slags moderne, forstyrrende og medskabende version af Florentine Camerata i Renaissancens Firenze - en samling af musikere, filosoffer og købmænd i 1500-tallets Firenze.

For dem var drivkraften en lyst til ikke blot at diskutere og udfordre konventionerne om klassisk græsk drama, men også at udfordre hvordan man på nye måder kunne skabe et musikalsk drama på scenen og udvikle ny musikalsk scenekunst.

Resultaterne af disse bestræbelser ser vi i dag i konventionerne for opera og musikalsk scenekunst generelt med de samme risici for at stivne ligesom i Renaissancen.

For at holde Camerata’s ånd levende i dag, må vi således fortsætte med at udfordre de nuværende konventioner om ikke kun opera, men alle musikalske præstationer på scenen ved at udforske nye muligheder, nye instrumenter, nye formater for musikalsk scenekunst.

Det er hovedmålet for TCMA.